Negatief is niet altijd negatief bedoeldnarcissen.jpg

door Pieter van de Haak

Heeft u wel eens een collega verweten dat hij zo negatief doet? Was dat terecht of had u wellicht te maken met een zogenaamde Mismatcher.

Als u een glas ziet staan dat voor de helft is gevuld, wat ziet u dan? Een half vol glas of een glas dat half leeg is. In beide gevallen heeft u natuurlijk gelijk. Maar iemand die half lege glazen ziet komt meestal negatiever over.

Mensen die half volle glazen zien, zijn leuke collega’s. Ze zijn meestal positief gestemd, ze hebben veel ideeën en delen vaak complimenten uit. Eigenlijk de ideale medewerkers. Ze zeuren niet, zijn gezellig en geven je een goed gevoel. Het liefst zou ik directeur zijn bij een bedrijf met alleen maar positieve mensen. De wereld zou er toch een stuk beter uit zien als iedereen alleen de leuke dingen van het leven zou zien? Toch? Of niet, misschien.

Mensen die altijd overal de voordelen van zien, zijn niet kritisch. Ze zien hun eigen en andermans fouten niet en zitten altijd maar een beetje dom te lachen. Door gezelligheid worden er geen huizen gebouwd. Het liefst zou ik directeur zijn met negatieve kritische mensen. Dan werden er tenminste geen ondoordachte fouten gemaakt en bleef er geen werk liggen. Het probleem is dat we mensen van half volle of half lege glazen als positief of juist als negatief bestempelen.

Mensen die overal de voordelen van zien, zijn niet kritisch

De ‘positieve’ mensen worden vaak aardiger gevonden, terwijl de ‘negatieve’ mensen als zeikerds of als ontevreden te boek staan. Maar dit is volledig onterecht. Het enige verschil is namelijk dat de zogenaamde positieve mensen vooral oog hebben voor datgene wat er wel is, terwijl de zogenaamde negatieve mensen hun aandacht hebben bij datgene wat ontbreekt. Daar is in principe niets negatief aan.

Heb je behoefte aan steun, wil je gesterkt worden in je eigen oordeel, wil je je zelfvertrouwen vergroten en een goed gevoel hebben over wat je hebt gedaan? Vraag dan iemand die overwegend datgene ziet wat er is. Wil je kritische noten, ben je bang dat je iets over het hoofd ziet of dat je beslissing niet goed is afgewogen? Vraag dan iemand die zijn aandacht kan vestigen op datgene wat ontbreekt.

Mensen die hun aandacht hebben bij datgene wat ontbreekt, worden ook wel mismatchers genoemd. Het sombere lot van een mismatcher is dat hij meestal minder aardig wordt gevonden. Dat hij zelf ook vaak wat somber is, omdat hij steeds maar ziet wat er niet is. Maar mismatchers zijn belangrijk en zijn erg oké. Ik zou een loflied willen zingen op de mismatchers, maar ik kan niet zingen. Of ben ik nou negatief?

Als uw collega, van wie u vindt dat hij altijd zo negatief doet, vandaag een in uw ogen negatieve opmerking maakt, zoek dan eens het volgende uit:

Is het werkelijk negatief bedoeld, is het kortweg gezeik, of benoemt hij gewoon datgene wat ontbreekt? Zonder mismatchers zouden alle glazen voor altijd half vol blijven…

P&A Coaching, Enschede; pieter@talentontwikkeling.com

'Men willingly believe what they wish.' - Julius Caesar